Dialysepatiënt kan voortaan dicht bij huis dialyseren

Minder reistijd en een huiselijke omgeving

Een primeur in de regio: Ziekenhuis Gelderse Vallei en Dianet hebben een dialysehub opgezet in zorgorganisatie Norschoten aan de Klaverweide in Barneveld. De dialysehub maakt het voor patiënten van Ziekenhuis Gelderse Vallei mogelijk om in een meer huiselijke sfeer en dichter bij huis te dialyseren.

Ideale middenweg
Dialysebehandelingen zijn vaak ingrijpend en tijdrovend. Patiënten met nierfalen dialyseren meestal drie dagen per week, vier uur per dag. Daar bovenop komt nog de reistijd naar het ziekenhuis, die vaak erg belastend is. Daarom vinden veel dialysepatiënten thuis dialyseren prettig en comfortabel. Toch is  thuisdialyse niet voor iedere dialysepatiënt mogelijk,  bijvoorbeeld vanwege complexe zorg of bijkomende ziekten. Als een patiënt niet zelfstandig thuis kan dialyseren, maar wel in een stabiele, goede conditie is, kan de hub een goed alternatief zijn. Een soort middenweg tussen ziekenhuis en thuis. De hub biedt zo nieuwe mogelijkheden voor nierpatiënten in de regio Barneveld.

Kleinschalig en huiselijk
Een dialysehub is een kleine dialyseruimte in een locatie buiten het ziekenhuis. In de dialysehub in Barneveld kunnen twee patiënten tegelijk dialyseren. Bij de dialyse is altijd een dialyseverpleegkundige van Dianet of van Ziekenhuis Gelderse Vallei aanwezig om te assisteren. Minder reistijd, een huiselijke sfeer en de kleinschalige opzet is wat patiënten waarderen. Nefroloog Julia Hofstra vertelt dat Ziekenhuis Gelderse Vallei blij is met deze uitbreiding en de goede samenwerking met Dianet. Hofstra: ‘Deze hub past in onze visie van zorg, waarin de patiënt centraal staat en aandacht is voor zorg op de juiste plek en kostenefficiëntie.’

Steeds meer dialysehubs
Dianet is in 2015 begonnen met het concept dialysehub en heeft inmiddels landelijk negen hubs geopend. Dianet heeft al 50 jaar in een groot deel van Nederland ervaring met thuisdialyse en zoekt actief naar nieuwe samenwerkingspartners. José Koemeester, manager relatiemanagement Dianet: ‘De kwaliteit van leven voor de dialysepatiënt staat hierbij voorop. Minder reistijd is daarbij een grote winst en dus erg belangrijk. Daarnaast is het efficiënt inzetten van de beschikbare dialyseverpleegkundigen in de huidige tijd van schaarste aan verpleegkundigen van groot belang. Kortom een win-win situatie voor alle partijen. Een mooie vervolgstap om meer zorg op de juiste plaats te organiseren.’

Toekomstig Gezondheidshuis Barneveld
Een paar jaar terug namen Zorgorganisatie Norschoten, OWZ De Burgt en Ziekenhuis Gelderse Vallei het initiatief voor de realisatie van één plek waar een betere gezondheid, welbevinden en veiligheid voor Barnevelders centraal staat.  Hoewel het Gezondheidshuis Barneveld er fysiek nog niet staat, krijgt de samenwerking tussen de verschillende gezondheidspartners in Barneveld steeds meer vorm. De start van deze Dialysehub is hier een mooi voorbeeld van. 

Terug naar het nieuwsoverzicht