Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI)

Wat is GLI?
Een gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) is zorg voor mensen met overgewicht of obesitas. De GLI is gericht op gedragsverandering om een gezonde leefstijl te bereiken en te behouden. Een GLI-traject bestaat uit groepsbijeenkomsten en individuele contacten met de begeleiders. Binnen een GLI wordt advies en begeleiding gegeven gericht op:
• Gezonde voeding,
• Gezonde eetgewoontes,
• Gezond bewegen.

Doel GLI
Het hoofddoel van de GLI is het duurzaam verbeteren van het voedings- en beweegpatroon van deelnemers, om zo obesitas te verminderen. Dit draagt bij aan het verminderen van het risico op type 2 diabetes, aan sociale participatie en kwaliteit van leven. Doelen voor de deelnemer zijn het verkrijgen van een gezond voedingspatroon, 5-10% gewichtsverlies, minimaal 150 minuten per week matig intensief bewegen, verspreid over diverse dagen en het zelfstandig kunnen blijven volhouden van het nieuwe leefpatroon.

Voor wie?
• U bent gemotiveerd om twee jaar lang te werken aan een betere leefstijl
• U bent ouder dan 18 jaar. Adolescenten vanaf 16 jaar kunnen deelnemen als de huisarts en GLI-aanbieder inschatten dat je baat hebt bij het volgen van de GLI en hier cognitief en sociaal toe in staat bent. 
• U heeft overgewicht (BMI boven de 25 kg/m2)

Kosten
De GLI wordt vergoed vanuit de basisverzekering en gaat niet van het eigen risico af. Wel is een verwijzing van de huisarts nodig.

In Barneveld worden twee verschillende trajecten aangeboden, nl. CooL en SLIMMER. Beide programma’s duren 2 jaar en gebruiken dezelfde criteria om mee te kunnen doen.

Bij CooL wordt u begeleid door één zorgverlener, die u goed leert kennen. De focus ligt op het verbreden van uw kennis over gezondheid, zodat u praktische handvatten heeft om aan uw gezondheid te werken. Er zijn regelmatig groepsbijeenkomsten waarin ervaringen, tips en adviezen gedeeld worden.

Olaf Siegers, Gezond Leefstijlcoaching

www.gezondleefstijlcoaching.nl
info@gezondleefstijlcoaching.nl
(088) 118 05 23

Bij SLIMMER wordt u door meerdere zorgverleners begeleid en ligt de focus op voeding en een beweegprogramma, u volgt hierbij de eerste zes maanden wekelijks sportlessen in groepsverband.

Rebekka Kruijsbergen, Medifit Fysiotherapie
rebekka@medifit.nl
Medifit fysiotherapie, Wethouder Rebellaan 130 
3771KA Barneveld
0342-41451

Verwijzing
Wanneer een patiënt heeft gekozen voor CooL of SLIMMER en voldoet aan de inclusiecriteria kan deze als volgt worden verwezen naar de juiste aanbieder:

  • Patiënt ondertekent de toestemmingsverklaring;
  • Maak een GLI-dossier aan in PortaVita;
  • Start via het PortaVita GLI-dossier een aanvraag bij de leefstijlcoach voor de intake van het GLI-programma. De GLI-professionals vervolgen het dossier in PortaVita voor het registreren van een aantal indicatoren.

Mochten er vragen zijn over het verwijzen via PortaVita, neem dan contact op met Huisartsen Eemland, bel 0900-5552288 of stuur een mail naar gli@huisartseneemland.nl.