Klankbordgroep komt met waardevolle feedback

Op donderdag 16 september jl. kwam de Klankbordgroep Gezondheidshuis Barneveld voor de derde maal bijeen. Tijdens een online bijeenkomst zijn de laatste ontwikkelingen op het gebied van Preventie, Eén Toegang en Tijdelijke Zorg kort gepresenteerd. Daarnaast was er veel tijd en gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan. Ook is waardevolle feedback gegeven op de toekomstplannen.

Eén toegang voor heel Barneveld
Dat er één toegang moet komen, zowel fysiek als digitaal, daar is de Klanbordgroep het mee eens. Ze adviseren om klein te starten. Bijvoorbeeld met een aantal dagdelen per week om zo te kunnen toetsen hoe een en ander loopt. Ook adviseren zij voor de fysieke locatie meerdere mogelijkheden en locaties te onderzoeken. Belangrijk hierbij is dat het makkelijk te vinden is voor de Barneveldse senioren.

Rekening houden met minder digitale mensen
Ook voor de doorontwikkeling van de digitale toegang hadden de klankbordleden waardevolle feedback: zorg dat men op de website op een eenvoudige manier in contact kan komen met een medewerker en geef antwoord op eenvoudige maar ook meer complexe vragen. En misschien wel het allerbelangrijkste: houd rekening met mensen die minder digitaal vaardig zijn. Ook zij moeten de weg naar het Gezondheidshuis Barneveld en richting zorg, welzijn en ondersteuning eenvoudig weten te vinden.

Toekomstige ontwikkelingen
Ook voor de digitale ontwikkelingen in de toekomst gaf de klankbordgroep de nodige opbouwende feedback mee. Maak het niet meteen te groot. Kijk vooral naar kleine zaken waar winst te halen valt. Bijvoorbeeld door consulten via beeldbellen aan te bieden en gebruik te maken van handige apps om het vele papierwerk te vereenvoudigen. Maar ook hier: zorg dat digitale dienstverlening aanvullend is en niet in plaats van.

9 december 2021
De diverse projectgroepen gaan de komende periode aan de slag met alle input. Op 9 december a.s. staat weer een volgende bijeenkomst met de klankbordgroep gepland. We hopen dan van harte dat deze bijeenkomst ook echt fysiek kan plaatsvinden.

Terug naar het nieuwsoverzicht