Preventie

Binnen het thema Preventie streven we ernaar dat ouderen zo lang en zo goed mogelijk thuis kunnen blijven wonen. We proberen achteruitgang van de mentale en lichamelijke gezondheid zoveel mogelijk te voorkomen. Bijvoorbeeld door beweegactiviteiten of een valpreventieprogramma.
Daarnaast kijken we naar de woon- en sociale omgeving. Hoe woont iemand? Heeft iemand een sociaal netwerk? Mantelzorgers en het netwerk van inwoners én vrijwilligers spelen hierbij een grote rol. We zoeken hierin samenwerking en verbinding om ervoor te zorgen dat iemand thuis kan blijven wonen.

Valpreventie 
Vallen wordt beïnvloed door meerdere factoren: de vitamine D-status, medicijngebruik, voedingstoestand, spiermassa, omgeving en huisinrichting, zicht- en gehoorproblemen en moeite met lopen.

Het project Valpreventie bestaat uit:
Valprogramma InBalans: tijdige signalering en screening, stimuleren van bewegen en een valpreventie beweegprogramma;
Vitamine D-campagne met als doel bewustwording en toename van vitamine D-gebruik bij ouderen (vitamine D leidt tot een kleinere kans op botbreuken en een beter behoud van de spierfunctie)

Vroegsignalering
Vroegsignalering is belangrijk in de preventie bij kwetsbare ouderen. Hierbij gaat het over het in beeld hebben van ouderen door huisartsen en het verbinden van de diverse partijen. In Barneveld leggen verschillende partijen huisbezoeken af bij ouderen: de huisarts en/of praktijkondersteuner/-verpleegkundige, Welzijn Barneveld en indien nodig de ergotherapeut of andere paramedici. De huisarts is op de hoogte van medische huisbezoeken (paramedici), maar de verbinding met wat de gemeente doet ontbreekt, terwijl verbinding en informatie-uitwisseling grote toegevoegde waarde hebben.

Welzijn op Recept: verstevigen samenwerking tussen zorg en welzijn
De samenwerking tussen zorg en welzijn moet worden uitgebouwd. Want men kent elkaars rol en mogelijkheden onvoldoende, er is geen terugkoppeling na een verwijzing naar welzijn en de wijze van aanmelden bij welzijn is onbekend. Welzijn op Recept biedt oudere inwoners de juiste hulp en versterkt de samenwerking tussen zorg en welzijn.

19 februari 2024
In Balans ook dit voorjaar weer van start!

Het In Balans Programma is een 14-weken-programma waar senioren informatie en handige tips krijgen. Bijvoorbeeld op gebied van voeding, schoenen en bewegen.

Lees meer
19 februari 2024
Fittestdagen in Barneveld

Op 28 en 29 februari en op 26 maart kunnen inwoners van Barneveld gratis meedoen aan verschillende testen om het valrisico te verkleinen.

Lees meer
9 augustus 2023
In Balans Trainingsprogramma voor 65-plussers

Het In Balans Programma is een 14-weken-programma waar senioren informatie en handige tips krijgen. Bijvoorbeeld op gebied van voeding, schoenen en bewegen.

Lees meer
14 februari 2023
Maandag 27 februari 2023: Informatiebijeenkomst In Balans

Het In Balans Programma is een 14-weken-programma waar senioren informatie en handige tips krijgen. Bijvoorbeeld op gebied van voeding, schoenen en bewegen.

Lees meer
28 november 2021
GLI

Een gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) is zorg voor mensen met overgewicht of obesitas. De GLI is gericht op gedragsverandering om een gezonde leefstijl te bereiken en te behouden.

Lees meer
20 oktober 2021
Vitamine D

Het leven is een feestje, mits je zelf de slingers ophangt. Zo werkt het ook met vitamine D.

Lees meer
16 september 2021
Flyer Sta zeker!

In deze flyer leest u hoe u eenvoudig een val kunt voorkomen.

Lees meer
16 september 2021
Valpreventie

Van 27 september t/m 3 oktober is het de Nationale Valpreventieweek.

Lees meer

Meer informatie

Projectleider Preventie
Rafaëlle van Gijssel
r.vangijssel@huisartseneemland.nl