Samenwerking dementie

Op dit moment wordt al intensief samengewerkt rondom dementie. De ketenzorg dementie bestaat al langer. Nu wordt met betrokken partijen gewerkt aan het versterken van deze keten. Doel: de bestaande samenwerking tussen huisartsen, casemanager dementie, het Mobiel Geriatrisch Team, specialisten ouderengeneeskunde en geriaters vergroten. Want daar wordt de zorg voor u alleen maar beter van. Een van de concrete acties is om zoveel mogelijk al in de eerste lijn een diagnose te kunnen stellen. Daarvoor is het onder andere nodig om een heldere routing voor diagnostiek te ontwikkelen. En daar zijn we dan ook druk mee bezig.

Terug naar het nieuwsoverzicht