Veelgestelde vragen

Wat zijn de plannen voor het komende jaar?

Wat we in 2022 van plan zijn is heel concreet. U leest het in ons jaarplan boven aan deze pagina.

Wanneer kan ik terecht in het Gezondheidshuis Barneveld?

Het centrum opent vermoedelijk in 2022/2023 haar deuren voor cliënten. Professionals die willen meedoen, kunnen zich aanmelden via info@gezondheidshuisbarneveld.nl

Het Gezondheidshuis in Barneveld. Wat komt daar precies, en waarvoor kan ik daar als inwoner van Barneveld terecht?

Het Gezondheidshuis wordt dé plek die draait om een betere gezondheid, welbevinden en welzijn. Het is een centrale plaats waar iedereen binnenkomt voor vragen en informatie over zorg, welzijn en ondersteuning. Het wordt daarnaast een huis voor diagnostiek, behandelingen, revalidatie en herstel. In dit huis ontmoeten inwoners van Barneveld elkaar fysiek of digitaal. Net wat het beste past of uitkomt.

Wat is het doel van het Gezondheidshuis?

Ons doel is heel eenvoudig: u zo lang mogelijk gezond, vitaal en redzaam houden. Dat doen we door samen met u te kijken hoe we eventuele gezondheidsproblemen kunnen voorkomen. Stel: u bent gevallen. Dan kijken we graag samen met u hoe we een tweede val kunnen voorkomen. Maar we kijken bijvoorbeeld ook hoe we u kunnen stimuleren om (meer) te bewegen of bepaalde vitamines te nemen. Eigenlijk helpen de professionals van het Gezondheidshuis u om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen terwijl we u op afstand zorg en ondersteuning bieden die u nodig heeft. En als meer zorg nodig is, zorgen we er gezamenlijk voor dat dit op de juiste plek door de juiste professional wordt gegeven. Dat klinkt goed toch?

Waarom is dat eigenlijk nodig zo’n Gezondheidshuis?

Waarom is dat eigenlijk nodig zo’n Gezondheidshuis? De komende jaren neemt het aantal ouderen sterk toe, ook in de gemeente Barneveld. Het is de uitdaging om nu en in de toekomst goede en betaalbare zorg en ondersteuning te kunnen geven aan iedereen die dit nodig heeft. Daarom gaan we de zorg en welzijn op een andere en slimmere manier organiseren. Daarvoor is het ook van belang dat we weten waaraan u behoefte heeft. Door zorg en ondersteuning anders en samen met de inwoners te organiseren, denken we de inwoners van Barneveld en omgeving nu én in de toekomst de juiste, passende ondersteuning te kunnen geven. Met korte lijnen en zorg dichtbij huis.

Maar het gaat toch goed zoals het nu gaat?

Ouderen moeten steeds langer thuis blijven wonen, u ook. Er zijn immers onvoldoende verzorgings- en verpleeghuizen en we worden in Nederland steeds ouder. Dat vraagt om een andere samenwerking tussen alle partijen die iets doen op het gebied van gezondheid en welzijn. Op het moment dat we het Gezondheidshuis écht gaan bouwen en inrichten vragen we uiteraard wat uw wensen zijn. Zo sluit het huis zo goed mogelijk aan bij wat u nodig heeft. Straks en in de toekomst.

Waar wordt het Gezondheidshuis gebouwd?

Op dit moment zoeken we naar dé perfecte locatie of locaties in Barneveld. Ziekenhuis Gelderse Vallei en Zorgorganisatie Norschoten werken in Barneveld al samen onder één dak. Het lijkt logisch om deze locatie verder uit te bouwen tot het Gezondheidshuis. Maar ook alternatieve mogelijkheden worden goed onderzocht.