Hoe verder

Hoewel het Gezondheidshuis Barneveld er nog niet fysiek staat, gebeurt er dus erg veel. Het ene soms zichtbaarder dan het andere en soms minder snel dan dat we zouden willen. Maar met alle stappen die we zetten, komen we wel steeds dichter bij ons doel: één toegang voor álle vragen rondom zorg, welzijn en ondersteuning. Zowel fysiek, telefonisch als digitaal.

Op dit moment wordt al intensief samengewerkt rondom dementie. De ketenzorg dementie bestaat al langer. Nu wordt met betrokken partijen gewerkt aan het versterken van deze keten. Doel: de bestaande samenwerking tussen huisartsen, casemanager dementie, het Mobiel Geriatrisch Team, specialisten ouderengeneeskunde en geriaters vergroten. Want daar wordt de zorg voor u alleen maar beter van. Een van de concrete acties is om zoveel mogelijk al in de eerste lijn een diagnose te kunnen stellen. Daarvoor is het onder andere nodig om een heldere routing voor diagnostiek te ontwikkelen. En daar zijn we dan ook druk mee bezig.

Terug naar het nieuwsoverzicht