Juiste Zorg Op de Juiste Plek

Dit heette voorheen Tijdelijke zorg, maar het omvat meer dan dat. Eigenlijk valt alles wat binnen het Gezondheidshuis Barneveld gebeurt onder de juiste zorg of ondersteuning op de juiste plek en door de juiste professional. We noemen dit nu De Juiste Zorg Op de Juiste Plek (JZOJP).
Onder dit thema worden uiteenlopende projecten opgepakt, waaronder Tijdelijke bedden. De andere thema’s (Preventie en Eén toegang) vallen ook onder JZOJP, alleen worden ze er expliciet uitgelicht.

U kunt een tijdelijk bed zien als een soort ‘ziekenboeg’ voor als het thuis even niet gaat, maar een ziekenhuisopname (nog) niet nodig is. Dit traject is nog in onderzoek.

Ook kunt u denken aan een tijdelijk bed als nog niet duidelijk is hoeveel zorg en welk type zorg nodig is. Daarnaast kijken we hoe we zorg dichtbij huis of digitaal ‘op afstand’ slimmer kunnen organiseren. En door intensief samen te werken stemmen we met verschillende professionals af hoe we optimaal gebruik kunnen maken van elkaars kennis.

In de regio Gelderse Vallei en Eemland vindt rond tijdelijke bedden (GRZ, ELV, Respijt) al regelmatig afstemming plaats tussen de verschillende verpleeg-, verzorgings- en thuiszorgorganisaties. Bij het ELV-loket van de regio Gelderse Vallei komen gedurende een pilot periode (april-aug 2021) naast ELV aanvragen ook aanvragen voor no-label bedden binnen. Dit is een bed-opname als nog niet duidelijk is onder welke indicatie de zorg moet vallen. In dit traject biedt Norschoten roulerend zorg.

De juiste zorg op de juiste plek

De juiste zorg of ondersteuning op de juiste plek, uitgevoerd door de juiste (zorg)professional. Dat is wat we voor ogen hebben met het Gezondheidshuis Barneveld.

Lees meer

Meer informatie

Projectleider Juiste Zorg Op de Juiste Plek
Hanneke Snellen
snellenh@zgv.nl